Tekstuniverset logo
Tekstuniverset

Tekstuniverset

SKRIVEKURS med Gro Dahle, Kjersti Wold, Kristin von Hirsch, Synne Sun Løes, Trude Marstein, Bjarte Breiteig og Endre Ruset REDESIGN og OMSØM-KURS med Veronika Svensson Glitsch FILOSOFIKURS med Kristin von Hirsch TEGNEKURS med Brita Skybak TROMMEKURS med Bacary Sagna KURS I ENNEAGRAMMET med Kjersti Wold og Geir Vang

Se våre kurs
Gjettum gård

Gården ble ryddet i eldre jernalder og ble en fullgård. På 1400-tallet var gården eid av Mariakirken, men ble senere krongods. Gjettum er sannsynligvis skilt ut fra opphavsgården Bergheim, som trolig lå på sørøstsiden av Kolsås. Den sørligste bygdeborgen på Kolsås vender mot Gjettum, Levre og Hauger.

Jorunn Greiff Solli

Arrangerer skrivekurs med Gro Dahle, Erling Kittelsen, Kjersti Wold og Kristin von Hirsch.Åpen mikrofon og minneskriveverksted. For tiden oppdaterer jeg meg i å holde minneverskted og andre former for aktivitet for eldre med ulike former for kognitive svikt. Blandt annet et kurs i Musikkbasert miljøbehandling i regi av Aldring og helse. Nasjonalt kompetansesenter.

Veibeskrivelse

Jeg har verksted på rom nummer A2 på Låven på Gjettum gård - Gjettumveien 125, 1346 Gjettum.For å komme dit, gå inn den store røde døra det står A over som er helt til venstre når du står med nesa mot låven. Vel inne er A2 første dør til høyre. Det er en stor parkeringsplass utenfor.