Tekstuniverset logo
Artikler

Artikler

Fra Søknadsjubel til varsko om utarming av kunstnerliv

Etter jubelen for en innvilget søknad har lagt seg, kommer det stadig oftere en irritasjon og frustrasjon over at alt av søkte midler ikke ble innvilget. Med et realistisk og gjennomtenkt budsjett som er tilpasset prosjektet blir det uforståelig å bli avspist med halvparten av søknadssummen, og samtidig møte en forventning fra bevilgende instans (stipendkomiteen, legatstyre eller saksbehandlere av offentlige tilskudd), at prosjektet skal gjennomføres som beskrevet i søknaden.

Gratis penger

Gratis penger er blitt et begrep for å beskrive tilskuddsmidler. Hva gjør det med tilskuddsmottakerne? Selv gremmes jeg når jeg hører det begrepet, for hvordan få penger gratis? Er det slik at en kan få penger sånn helt uten videre, uten noe som helst jobb? Kommer pengene bare fallende i fanget? Nei, det er i alle fall ikke det jeg forbinder med søknadsskriving og tilskuddsmottagelse.