Tekstuniverset logo
Artikler

Artikler

"I garasjen med Gro" av Camilla Bogetun Johansen

Jeg er i garasjen. Det lukter støv og søt bjørk. I høvelbenken har jeg spent fast et ferskt stykke tre. En liten, rund kubbe som skal bli en krympeboks. Jeg har drilla mange hull i kubben, brukte det største boret. Nå tar jeg et huljern, den myke hammeren og banker forsiktig. Flis etter flis slipper treverket og kubben blir en sylinder. Etterpå skal jeg felle inn en kant i bunnen. Kile inn en sirkel av tre til bunn og la sylinderen tørke. Den skal krympe rundt sirkelen og bli tett. Sånne bokser er fine å ha frø i. Jeg hører på podkast. Den handler om Gro Dahle. Jeg liker Gro. Har lest mange av bøkene hennes, til og med vært på kurs med henne. Nå blir hun intervjua om den siste boka si, den heter Gave. Så rar tittel, tenker jeg mens jeg banker ut en flis til. Ubestemt og åpen.

"Om den indre kritiker" av Kjersti Wold

En av mine favoritt-titler innen skjønnlitteraturen er «Å smyge forbi en øks» av Beate Grimsrud. Det er et spenn i denne tittelen som tiltaler meg. Det kan være både spennende og nervepirrende å smyge seg forbi noe, og det krever definitivt en viss fysisk koordinasjon og årvåkenhet om du skal passere et overhengende økseblad som kan ramme, hugge, kutte.

Fra Søknadsjubel til varsko om utarming av kunstnerliv

Etter jubelen for en innvilget søknad har lagt seg, kommer det stadig oftere en irritasjon og frustrasjon over at alt av søkte midler ikke ble innvilget. Med et realistisk og gjennomtenkt budsjett som er tilpasset prosjektet blir det uforståelig å bli avspist med halvparten av søknadssummen, og samtidig møte en forventning fra bevilgende instans (stipendkomiteen, legatstyre eller saksbehandlere av offentlige tilskudd), at prosjektet skal gjennomføres som beskrevet i søknaden.

Gratis penger

Gratis penger er blitt et begrep for å beskrive tilskuddsmidler. Hva gjør det med tilskuddsmottakerne? Selv gremmes jeg når jeg hører det begrepet, for hvordan få penger gratis? Er det slik at en kan få penger sånn helt uten videre, uten noe som helst jobb? Kommer pengene bare fallende i fanget? Nei, det er i alle fall ikke det jeg forbinder med søknadsskriving og tilskuddsmottagelse.

Om det igangsettende skrivekurset med Gro Dahle

Hvordan starte? Hvordan komme opp med en genial idé? En fantastisk begynnelse? Et strålende opplegg? Slike ting kommer sjelden på bestilling, og jeg tror jakten på det perfekte og brilliante ofte kan være en blindvei.

Om diktkurset til Gro Dahle

Diktkurset handler om å se hva et dikt faktisk kan være, hvor åpent og fullt av muligheter diktet som form kan være. For dikt kan være lange og korte, de kan være store og små, viktige og bagatellmessige, syngende og tørre, de kan være om følelser eller tanker, de kan være stor patos og nonsens, tull og tyngde, absurditet og alvor! Dikt kan være vitser og gravtaler! Kjærlighetssanger eller løsrevne stavelser! Bruksanvisninger, vaskeanvisningen, lister og gåter!

Om fagskrivings-kurset til Gro Dahle

Fagskrivingskurset handler om å oppdage hvordan språket kan bruke faget som utgangspunkt, hvordan ulike grep og strategier kan gjøre det lettere å skrive, morsommere å skrive og mer interessant. Vi skal prøve ut hvordan vi kan hjelpe leseren relatere til stoffet vi skriver om, skape kontakt med faget gjennom språklige virkemidler og verktøy. Vi skal gjøre fagstoffet lettere å lese, bedre å lese, morsommere og sterkere å lese, finne måter å uttrykke faget vårt på som gjør at vi kan vekke interesse og nysgjerrighet. Det handler om synsvinkler, ståsted, perspektiv. Det handler om å zoome inn og zoome ut, Om setningsstruktur og grammatikk, Om tempo, temperatur og temperament.

Om skrivelærer Gro Dahle

Jeg er skrivelærer, først og fremst skrivelærer. Jeg er også forfatter, men før jeg ble forfatter, var jeg skrivepedagog, og jeg ble på en måte forfatter gjennom å bruke mine egne skriveoppgaver. Derfor ser jeg på meg selv som en metode-forfatter, En forfatter som bruker teknikker og strategier for å komme i gang.

Om tekst-og-bilde-kurset med Gro Dahle

Dette er et tekst-kurs. Men tekst-arbeidet er retta inn mot Tekst-og-bilde-samarbeid: Hvordan jobbe med tekst i forhold til bilder.

Om å holde skrivekurs på Tekstuniverset av Gro Dahle

Det nærmeste jeg kommer til magi er skrivekurs. Det spiller ingen rolle hva slags kurs det er. Om det er diktkurs, prosakurs, karakterkurs, fagskrivingskurs, igangsetterkurs eller kurs om samarbeidet mellom tekst og bilde. Det skjer noe. Det oppstår noe. Og verden forandres litt, blikket, språket, livet.

Om å skrive fram en karakter av Gro Dahle

Karakteren er plottet, sa Aristotles for ca 2350 år siden i sitt verk: «Poetikken" Og det er karakteren som dette kurset skal fokusere på. at alt som trengs for å lage en god historie eller et litterært verk fins i karakteren.

Prolog av Gro Dahle

I 2022 fikk Gro Dahle Brages hederspris. I starten av prisutdelingen holdt hun dessuten en tale, en såkalt prolog. Her er hele talen, til glede for alle som er glad i litteratur.