Tekstuniverset logo
Kurs

Digitalt! Dialog- og replikk-kurs med GRO DAHLE

Å skrive prat! Å skrive samtaler! Men hvordan få karakterer til å snakke? Hvordan skape stemme, muntlig tale? Alle mennesker har sin helt egne måte å snakke på, et personlig uttrykk som kan være en signatur. TA KONTAKT HVIS DU VIL HA BESKJED OM KURSET BLIR SATT OPP IGJEN.

  • StedDigitalt-Dialog--og-replikk-kurs-med-GRO-DAHLE-210883
  • Undervisningstid6 kvelder
    6 kvelder
  • Siste kursdag-
  • Pris4500 kr
    På forespørsel

Innhold: Bare hør på menneskene rundt deg! Lytt til hvordan de snakker! Noen snakker masse og fort. Noen tenker seg grundig om og sier lite, formulerer seg velbegrunnet. Noen viser omsorg med støtte-lyder og støtte-ord, andre skal imponere, andre igjen kverulerer, noen snakker konkret, andre abstrakt og i teorien, noen skal alltid erte, tulle og få andre til å le, andre er seriøse, noen snakker på dialekt, noen gjentar det andre sier bare for å si noe. Ingen snakker helt likt. Ingen har lik rolle heller, og folk vil forskjellige ting med det de sier. Å skrive en stemme handler om å finne et språk til karakteren, finne et personlig uttrykk, en individuell måte å bruke ord på eller være taus på. Replikkvekslinger skaper scener, skaper situasjoner og får tekst til å skje i en tekst. På en teaterscene får karakterer egenart med bevegelser, gester, fakter, kroppsspråk og måten de bruker stemmen på, tøy, kostymer, hår og plassering på en scene. I en tekst må derimot språket bære karakteren og stemmen, hvilke ord som brukes, hvordan det som sies formuleres. Dette er et kurs som kan være nyttig og interessant for all slags skriving, i prosa og dikt, i forhold til teater, film, serier, i forhold til reklame – men også i forhold til fagskriving, tidsskrift, avis. Det er et grunnleggende kurs i hvordan skape troverdige og levende karakterer som snakker – men også rare, syngende, poetiske eller faglige dialoger som fremmer andre kvaliteter i dikt, i en lærebok, i noveller, tekstnett eller romaner, i teater, sceniske uttrykk eller performance. Program: 1 kvelden 17.10: monologen, hvordan gi en karakter stemme og språk: Hvordan skape personlighet, temperament, tempo, temperatur gjennom hvordan en karakter snakker, språklig bakgrunn, sosial bakgrunn, sosiologi, rolle, agenda. 2. kvelden 24.10: Når to møtes og snakker – rollemønster, kontraster og sosiologi – ulike status, maktforhold, økonomisk/utdannelsesmessig nivå 3. kvelden 31.10: når tre møtes og snakker – stumroller, hvordan skape tre eller flere ulike karakterer 4. kvelden 7.11: poetisk dialog og faglig dialog/sokratiske samtaler til fagbøker, artikler, essays. Replikkveksling i dikt og poetisk prosa trenger ikke være troverdig og naturlig, men kan allikevel gi mye: tankeutveksling, argumenter, replikkdans, rytme, gjentagelser, lydlikhet, poetisk kontrast og meningskontrast. To ulike ståsteder satt opp mot hverandre.To ulike vinkler på verden. 5. kvelden 14.11:undertekst i replikkvekslinger, det som ikke sies direkte, men som ligger bak og under og mellom replikkene, direkte og indirekte prosa, replikker integrert i prosa. 6. kvelden 21.11: dramaturgi i forhold til replikker og replikkvekslinger, å legge inn replikker i scener, bygge scener ut av replikkvekslinger, helheter. Interaktivt kurs De digitale kursene til Gro Dahle er interaktive så det blir derfor ikke tatt opptak av kursene. Det er et kurs i real-time og skal være et rom der folk deler tekster. Pdf-ene blir heller ikke delt. Målgruppe for kurset: Alle som ønsker å sette igang skriveprosessen. Kurset passer for nybegynnere, erfarne skribenter og forfattere. Litt om kursholder: Gro Dahle har skrivekurs i mange ulike sjangre: Dikt, prosa, tekst til bilde, faglitteratur, barnelitteratur og tilbakemeldingskurs. Hun har utgitt over 50 bøker i ulike sjanger og holdt skrivekurs på universiteter, høyskoler, kunstakademier i Norge og Sverige. Hun har holdt kurs for små og store barn. Gro Dahle har utgitt diktsamlinger, prosabøker og barnebøker, særlig bildebøker for voksne og barn, såkalt allalderlitteratur. Hun har også skrevet fagbøker, sangtekster og teaterstykker og er representert i flere antologier. Bøkene hennes er oversatt til flere språk.[5]Dahle har siden 1990-tallet også undervist i kreativ skriving i Norge og Sverige. Hun har mottatt flere litterære priser. Facebook-gruppe: Vil du være med i hemmelig Facebook-gruppe for alle som skal på dette kurset? I så fall kan du sende med en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli sånn at jeg kan legge deg til denne gruppa. Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet. Alle beskjeder kommer på mail. Gavekort: Gi eller ønsk deg et gavekort på skrivekurs. Vi arrangerer skrivekurs for enhver smak. Ta kontakt så kan vi lage et spesialtilpasset skrivekurs.

Henvendelse

* Må fylles ut