Tekstuniverset logo
Kurs

Digitalt! Faglitteratur- og sakprosakurs med Gro Dahle

Vi tilbyr digitalt faglitteratur- og sakprosakurs med Gro Dahle. Zoom-kurset består av bolker og pauser: flere lengre pauser enn ellers og tydeligere bolker. Det er tre ulike bolk-typer og pause mellom bolkene.

  • StedNettbasert
  • UndervisningstidTa kontakt for informasjon
    3 dager
  • Siste kursdag-
  • Pris4000 kr
    På forespørsel

Korona-situasjonen: Fordi korona-situasjonen er som den er, har vi måttet flytte vinterens kurs fra hyggelige Hotell Borge og inn på zoom og hjemmekontoret. Noen av dere er kanskje litt usikker på dette, og mange av dere skulle gjerne hatt kurs i et rom sammen, for det med kurs sammen og andre mennesker og småprat i pauser og storprat ved bordet og felles måltider og fellesskapet er noe vi trenger og lengter etter, og kanskje er det å være sammen i et rom viktigere enn kurset selv. Sånn sett kan det kanskje være fattig trøst med zoomen. Men etter å ha hatt så mange som 38 zoom-dager i 2020 har jeg faktisk blitt glad i dette zoom-rommet og denne måten å være sammen på, noe blir til og med bedre på zoom kursmessig - selv om noe også blir dårligere. Og det kan nok overraske dere hvor mye fellesskap det faktisk kan føles å være i zoom-klasse sammen. Men igjen: det er lov til å reservere seg og si at dere venter til høsten på kurs på Hotell Borge. Og hvis dere har betalt og ønsker penger tilbake, skal dere selvfølgelig få det. Litt om zoom-kurset: 1) Webinar som er en times foredrag om et skrive-emne, hvor dere kan lytte og stille spørsmål - og spise og drikke te og kaffe, lene dere litt tilbake. 2) Workshop: Etter hvert av de 8 webinarene, er det ca en times workshop med skriveoppgaver, fint om dere da har masse ark liggende og blyanter / tusjer / kulepenner klare. 3) Tekstgjennomgang: To, tre ganger om dagen velger dere ut en tekst hver som dere skriver inn i chat-en og som vi har felles tekstgjennomgang på. Ha tilgjengelig: • Stor bunke ark (kopipapir eller kladdbok • Noe å skrive med • Noe som lager flekk: sukker-kulør, flytende vannmaling, tusj, kaffe • Noe å smake på: krydderplante, grønnsak, frukt eller krydder • Noe å lukte på: tepose eller te eller krydder som du sjelden lukter på • Brød til å lukte på, puste gjennom • Genser med mye lukt • En roman som ikke er viktig for deg, som du kan klippe i eller rive i • Foto av deg, foto fra barndommen, bilder av familien • Musikk, mulighet til å søke og finne og spille musikk jeg ber dere finne fram til • Glassworks 1 av Phillip Glass på YouTube • En barnebok eller en bildebok eller et barnedikt dere liker Program dag 1: kl 12:00 - Zoomrommet åpnes, prøve ut kl 12:15 - 13:00 Presentasjon. Introduksjon: • Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase • Grunnleggende kreative tilnærmingsmåter: intuitiv vs analytisk kl 13:00 - 14:00 Webinar: Å sette i gang kl 14:00 - 15:00 Workshop - kunsten å sette i gang: • Lappeleker - enkelt-ord, setninger, tilfeldigheter, ord-puslespill • Mitt-skip-er-lastet-med og google-tekster kl 15:00 - 16:00 Workshop: • Friskrift, projeksjon, suggesjon • Kunsten å slippe seg løs, å skrive seg i gang, å åpne opp for kaos kl 16:00 - 16:30 Pause kl 16:30 - 17:30 Tekstgjennomgang kl 17:30 - 18:30 Workshop: • Sannhet og løgn • Å bruke seg selv, egne minner, fagminner kl 18:30 - 19:30 Tekstgjennomgang Program dag 2: Det analytiske arbeidet og håndverket kl 09:00 - 10:00 Webinar: • Synsvinkel kl 10:00 - 11:00 Workshop: • Synsvinkel, ståsted, perspektiv, dobbelt synsvinkel kl 11:00 - 12:00 Tekstgjennomgang kl 12:00 - 13:00 Temperatur, temperament, tempo kl 13:00 - 14:00 Lunsj kl 14:00 - 15:00 Webinar: • Stemme, replikker, replikkvekslinger kl 15:00 - 16:00 Workshop: • Stemme og replikker kl 16:00 - 16:30 pause kl 16:30 - 17:30 Dramaturgi-webinar kl 17:30 - 18:30 Workshop: • Motor i tekst • Konflikt, kontrast, hemmeligheter, overraskelser, heldigvis-uheldigvis kl 18:30 - 19:30 Gjennomgang Program dag 3: kl 09:00 - 10:00 Show, don’t tell - kunsten å etablere og forankre: • Å vise den grunnleggende tommelfinger-regelen: «Show, don’t tell» • Å skrive og beskrive konkret framfor å referere generelt • Hva er generelt? Og hva er konkret? Forankring av refleksjon kl 10:00 - 11:00 Webinar: • Bildespråk kl 11:00 - 13:00 Workshop: • Bildespråk sammenligning (konkret og abstrakt), metafor (konkret og abstrakt), symbol, besjeling, allegori, personifisering, karakter-allusjon, tid- og sted-allusjon, ramme-allusjon, Pentimento, sammenstilling, pars por toto, synekdoke. kl 13:00 - 14:00 Lunsj kl 14:00 - 15:00 Gjennomgang kl 15:00 - 16:00 Titler: • Korte titler, lange titler, veldig veldig veldig lange titler • Karakterdrevne titler (navn, rolle, setning, relativ bisetning, hun som, jenta med) • Tittel med en relasjon • Handlingsdrevne titler (verb, fokus på handlingen, aktiviteten, bevegelsen) • Tid (tidspunkt, dag, år, timen, tidsadverbial) • Sted (stedsnavn, område, steds-adverbialer) • Tittel med fokus på knapt synlig eller uviktig detalj eller bagatell • Tittel om noe som ikke fins i bildet eller i teksten • Tittel med en handling • Tittel-spørsmål - og så tittel-svar som kan stå alene • Låne-tittel • Å bytte titler - ta en tittel til ett bilde og bruk den til et annet bilde • En tittel som overrasker, bryter forventningene, kontrast-tittel • Tittel med en hemmelighet • Tittel med en konflikt • Tittel med en hel verden i seg • Tittel med en ladning eller en dimensjon (psykologisk, filosofisk, politisk) • Velge en av titlene som kan bli nye tekster eller prosjekter Avslutning! Målgruppe for kurset: Kursene til Gro Dahle er for alle. Publiserte og upubliserte skribenter og forfattere! Gavekort: Gi eller ønsk deg et gavekort på skrivekurs. Vi arrangerer skrivekurs for enhver smak. Ta kontakt så kan vi lage et spesialtilpasset skrivekurs.

Henvendelse

* Må fylles ut