Tekstuniverset logo
Kurs

Digitalt! Faglitteratur- og sakprosakurs med Gro Dahle

Webinar som er en times foredrag om et skrive-emne, hvor dere kan lytte og stille spørsmål – og spise og drikke te og kaffe, lene dere litt tilbake. Workshop: Etter hvert av de 8 webinarene, er det ca en times workshop med skriveoppgaver, fint om dere da har masse ark liggende og blyanter/tusjer/k

Fordi korona-situasjonen er som den er, har vi måttet flytte vinterens kurs fra hyggelige Hotell Borge og inn på zoom og hjemmekontoret. Noen av dere er kanskje litt usikker på dette, og mange av dere skulle gjerne hatt kurs i et rom sammen, for det med kurs sammen og andre mennesker og småprat i pauser og storprat ved bordet og felles måltider og fellesskapet er noe vi trenger og lengter etter, og kanskje er det å være sammen i et rom viktigere enn kurset selv. Sånn sett kan det kanskje være fattig trøst med zoomen. Men etter å ha hatt så mange som 38 zoom-dager i 2020 har jeg faktisk blitt glad i dette zoom-rommet og denne måten å være sammen på, noe blir til og med bedre på zoom kursmessig – selv om noe også blir dårligere. Og det kan nok overraske dere hvor mye fellesskap det faktisk kan føles å være i zoom-klasse sammen. Men igjen: det er lov til å reservere seg og si at dere venter til høsten på kurs på Hotell Borge. Og hvis dere har betalt og ønsker penger tilbake, skal dere selvfølgelig få det. Zoom-kurset består av bolker og pauser: flere lengre pauser enn ellers og tydeligere bolker Det er tre ulike bolk-typer og pause mellom bolkene: Webinar som er en times foredrag om et skrive-emne, hvor dere kan lytte og stille spørsmål – og spise og drikke te og kaffe, lene dere litt tilbake. Workshop: Etter hvert av de 8 webinarene, er det ca en times workshop med skriveoppgaver, fint om dere da har masse ark liggende og blyanter/tusjer/kulepenner klare Tekstgjennomgang: To, tre ganger om dagen velger dere ut en tekst hver som dere skriver inn i chat-en og som vi har felles tekstgjennomgang på. Ha tilgjengelig: Stor bunke ark (kopipapir eller kladdbok. Noe å skrive med. Noe som lager flekk: sukker-kulør, flytende vannmaling, tusj, kaffe Noe å smake på: krydderplante, grønnsak, frukt eller krydder Noe å lukte på: tepose eller te eller krydder som du sjelden lukter på Brød til å lukte på, puste gjennom Genser med mye lukt En roman som ikke er viktig for deg, som du kan klippe i eller rive i Foto av deg, foto fra barndommen, bilder av familien. Musikk, mulighet til å søke og finne og spille musikk jeg ber dere finne fram til: Glassworks 1 av Phillip Glass på youtube En barnebok eller en bildebok eller et barnedikt dere liker. Onsdag 24. februar Ca kl 12 zoomrommet åpnes, prøve ut Ca Kl 12.15 – 13 Presentasjon. Introduksjon: Famlefase, produksjonsfase, bearbeidelsesfase. Grunnleggende kreative tilnærmingsmåter: intuitiv vs analytisk. Ca kl 13 – 14 Webinar: Å sette i gang Ca 14 – 15 Workshop: Kunsten å sette i gang: Lappeleker – enkelt-ord, setninger, tilfeldigheter, ord-puslespill. Mitt-skip-er-lastet-med og google-tekster Ca 15 - 16 Workshop: Friskrift, projeksjon, suggesjon. Kunsten å slippe seg løs, å skrive seg i gang, å åpne opp for kaos. Ca 16 – 16.30 pause Ca 16.30 – 17.30 Tekstgjennomgang Ca kl 17.30 – 18.30 Workshop: Sannhet og løgn. Å bruke seg selv, egne minner, fagminner Ca kl 18.30 – 19.30 Tekstgjennomgang Torsdag 25. februar det analytiske arbeidet og håndverket ca 9 – 10: Webinar: Synsvinkel Ca 10 – 11 Workshop: Synsvinkel, ståsted, perspektiv. Dobbelt synsvinkel, Ca 11 – 12: Tekstgjennomgang Ca 12 – 13 temperatur, temperament, tempo Ca 13 – 14 Lunsj Ca 14 – 15 Webinar: Stemme, replikker, replikkvekslinger Ca 15 – 16 Workshop: stemme og replikker Ca 16 – 16.30 pause Ca 16.30 – 17.30 Dramaturgi-webinar Ca 17.30 – 18.30 Workshop: Motor i tekst: Konflikt, kontrast, hemmeligheter, overraskelser, heldigvis-uheldigvis Ca 18.30 – 19.30 Gjennomgang Fredag 26. februar Ca Kl 9 – 10 Show, don’t tell Kunsten å etablere og forankre: å vise Den grunnleggende tommelfinger-regelen: «Show, don’t tell» Å skrive og beskrive konkret framfor å referere generelt. Hva er generelt? Og hva er konkret? Forankring av refleksjon. Ca 10 – 11 Webinar: Bildespråk 11 – 13 Workshop: Bildespråk Sammenligning (konkret og abstrakt), metafor (konkret og abstrakt), symbol, besjeling, allegori, personifisering, karakter-allusjon, tid- og sted-allusjon, ramme-allusjon, Pentimento, sammenstilling, pars por toto, synekdoke Ca 13 – 14 Lunsj Ca 14 – 15 Gjennomgang Ca 15 – 16 Titler Korte titler, lange titler, veldig veldig veldig lange titler, Karakterdrevne titler (navn, rolle, setning, relativ bisetning, hun som, jenta med), Tittel med en relasjon, Handlingsdrevne titler (verb, fokus på handlingen, aktiviteten, bevegelsen), Tid (tidspunkt, dag, år, timen, tidsadverbial), Sted (stedsnavn, område, steds-adverbialer), Tittel med fokus på knapt synlig eller uviktig detalj eller bagatell, Tittel om noe som ikke fins i bildet eller i teksten, Tittel med en handling, Tittel-spørsmål – og så Tittel-svar som kan stå alene, Låne-tittel, Å bytte titler – ta en tittel til ett bilde og bruk den til et annet bilde, En tittel som overrasker, bryter forventningene, kontrast-tittel, Tittel med en hemmelighet, Tittel med en konflikt, Tittel med en hel verden i seg, Tittel med en ladning eller en dimensjon (psykologisk, filosofisk, politisk) Velge en av titlene som kan bli nye tekster eller prosjekter! Avslutning Målgruppe for kurset: Kursene til Gro Dahle er for alle. Publiserte og upubliserte skribenter og forfattere!

Påmeldingskjema

* Må fylles ut

Etter påmelding vil du motta en bekreftelse på epost.