Tekstuniverset logo
Kurs

Digitalt "Å skrive fram en karakter" med Gro Dahle

Hva er kjernen i skjønnlitteratur, i film og teater, i dikt, i romaner og noveller? Det er karakteren! Stemmen! Hovedpersonen! TA KONTAKT HVIS DU VIL HA BESKJED OM KURSET BLIR SATT OPP IGJEN.

  • StedDigitalt-a-skrive-fram-en-karakter-med-Gro-Dahle-199581
  • Undervisningstid8 kvelder
  • Siste kursdag-
  • Pris6000 kr
    På forespørsel

Innhold: Det er karakterene i en tekst som bærer handlingen, som har ansvar for plottet, for hemmelighetene og konfliktene, som gjør at teksten engasjerer, berører og griper tak! I dette kurset skal vi fokusere på karakter og på hvordan skape interessante og engasjerende personer. Vi kommer til å prøve ut ulike teknikker og strategier for å finne fram til figurer, for å gi personene ståsted og synsvinkel, for å gi karakterene stemme og egenart. Og hvordan snakker en karakter? Ingen snakker likt og ingen oppfører seg på samme måte, det handler om ulike personligheter, ulike temperamenter som viser seg i konkrete karaktertrekk, i oppførsel og snakkemåter, kroppsspråk og valg av sko, tøy, møbler.Et karakterkurs vil kunne være relevant både for de som jobber med tekst for scene og for de som har lyst til å skrive prosa – og også dikt, for stemmen i et dikt trenger ikke være forfatteren selv, det er karakterens stemme, karakterens uttrykk. Og fordi en person er som han eller hun eller hen er, så skjer som må skje og da er fortellingen i gang! Noen som bærer innholdet i teksten, noen som kroppsliggjør tanker og følelser, konflikter og hemmeligheter. Kurset gir en mulighet for å jobbe med både fag og skjønnlitterær prosa, voksenprosa og barneprosa. Det er ting å lære og oppgaver som kan vise grep, teknikker og metoder. Dessuten vil dette være et produksjonskurs hvor tekster blir skrevet både på kurset og mellom kurskveldene i mellomperiodene. Mange ønsker seg et kurs for å skrive videre på egne prosjekter, for å produsere tekster og bli dyttet i gang, andre ønsker seg et skrivekurs, mest fordi det er gøy å gjøre oppgaver og gøy å være i en sammenheng hvor det skrives og leses opp og hvor vi lytter til hverandres tekster og ser språket utfolde seg. Det vil være åtte kursdager på tre og en halv time. Det vil bli gitt oppgaver som deltagere kan gjøre fra den ene gangen til neste, og kurset vil starte med en tekstgjennomgang hvor disse oppgavene blir lest og får tilbakemelding. Denne første gjennomgangen varer som oftest én og en halv time, deretter følger skrivekurs-temaet og oppgaver vil bli knyttet opp til dette emnet, og til slutt blir det en kort gjennomgang av dagens nyskrevne tekster. Program (8 ganger x 3 1/2 time): 1. gang - Å basere karakterer på minner og historiske skikkelser, forankring 2. gang - Å vri på levende modeller, karikaturer av mennesker vi vet om 3. gang - Å skape karakterer gjennom tilfeldigheter tilfeldige utgangspunkt og projeksjoner 4. gang - Synsvinkelen og ståstedet til en karakter, kameravinkel, å se og bli sett 5. gang - Barnekarakteren, å skrive et barn 6. gang - Stemmen og personligheten til en karakter 7. gang - To karakterer: iboende konflikter, underliggende hemmeligheter, kontraster 8. gang - Ikoner og arketyper, mytologiske figurer Interaktivt kurs De digitale kursene til Gro Dahle er interaktive så det blir derfor ikke tatt opptak av kursene. Det er et kurs i real-time og skal være et rom der folk deler tekster. Pdf-ene blir heller ikke delt Målgruppe for kurset: Alle som ønsker å skrive fram en karakter. Det kan være en karakter i en roman, novelle (for barn eller voksne) eller du kan skrive fram egne minner. Kurset er for nybegynnere, erfarne skribenter og forfattere. Litt om digitalt kurs: Dette kurset er digitalt og foregår på zoom. Deltagerne får en link og kan koble seg på og være sammen i det digitale rommet. Det høres kanskje stusselig ut å ha kurs digitalt, men jeg syns faktisk det blir forbausende personlig og nært. Facebook-gruppe: Vil du være med i hemmelig facebook-gruppe for alle som skal på dette kurset? For å kunne legge deg til må du enten være facevenn med Jorunn Greiff Solli, eller følge Tekstuniversets faceside. Absolutt ikke nødvendig å være med i gruppa. Bare en mulighet. Alle beskjeder kommer på mail.

Henvendelse

* Må fylles ut