Tekstuniverset logo
Kurs

Digitalt kurs i hvor søke midler og hvordan skrive gode søknader

Innhold: Kurset tar for seg både hvordan legge en skikkelig søknadsplan og hvordan skrive de gode søknadene. Kurset bygger på boka «Søknadsjubel - Hvordan leve av kunsten» og over 20 år med kunstgjødsling. Linda Cecilie har nemlig bidratt i over 20 år til mange hundre millioner av tilskuddskroner inn til utvikling av ulike kunstnerskap og kunst / kulturprosjekter, gjennom sitt kulturbyrå Kunstgjødsel. De siste årene har Kunstgjødsel Kulturbyrå hatt egne kurs og veiledninger for forfattere som ønsker å søke om midler for å skrive. Kurset fokuserer på å bygge opp plan og legge strategi for hver enkelt sitt søkerliv, gå litt andre veier for å oppnå tilskuddskronene enn alle andre og skrive søknader som oppnår søknadsjubel. Timeplan Program dag 1 - søknadsplanlegging og -strategi: STED: DIGITALT PÅ ZOOM TID: 24. september ……………………………………….. Økt 1: kl 10:00 - Hei og presentasjonsrunde kl 10:30 - 11:00 Introduksjon: • Ulike inntektskilder • Tilskudd og salg som en gullkombinasjon kl 11:00 - 11:45 Oppgave: • Lag eget inntektshjul kl 11:45 - 12:15 Tilskudd til nesten alt: • Mulighetene • Hvor kan du søke • Hvor bør du søke kl 12:15 - 13:00 Oppgave: • Kartlegging av dine spesifikke kjennetegn med relevans for søknadslivet ditt LUNSJ 13:00 -13:45 Økt 2 kl 13:45 - 14:15 Ulike søkersteder: • Gjennomgang av «forfatterspesifikke» tilskuddsordninger • Gjennomgang av lokale og regionale tilskuddsmuligheter • Gjennomgang av temabaserte tilskuddsordninger kl 14:15 – 14:45 Oppgave: • Finne ut om gjennomgåtte ordninger er noe for deg kl 14:45 – 15.30: Ulike søknadskalendere: • Altinn • Stipendportalen • Bransjespesifikke m.fl. kl 15:30 - 16:00 Lag din egen søknadskalender: • Intro • søknadskalendermaler • søknadsoppfølging kl 16:00 avslutning og gjennomgang av selvstendig oppgave til neste uke: • Lag din egen søknadskalender Program dag 2 - søknadsskrivingens tre deler: (2. dag er felles med de som har tatt dag 1 fysisk Gjettum gård) STED: DIGITALT PÅ ZOOM TID: 27 september ………………………….. Introduksjon: kl 10:00 - 10:30 • Gjennomgang av selvstendige oppgaver Del 1: kl 10:30 - 11:15 Søknadsskriving: • Intro • Søknadsskriverutiner • Søknadsmaler • Søknadens fem spørsmål kl 10:15 - 11:00 Oppgave: • Svar / finn de fem spørsmålene i egen søknadstekst / prosjektbeskrivelse (jobb på en helt ny eller se tilbake på en du har jobbet med / sendt inn tidligere). Del 2: kl 11:00 - 11:30 Søknadsskriving: • Fem virkemidler - gjennomgang • Hvordan bruke disse fem virkemidlene i søknadssammenheng kl 11:30 - 12:15 Oppgave: • Finn / fordel de fem spørsmålene i egen søknadstekst / prosjektbeskrivelse (jobb på en helt ny eller se tilbake på en du har jobbet med / sendt inn tidligere). Del 3: kl 12:15 - 13:00 • Avslutning og videre muligheter Målgruppe for kurset Kurset er for forfattere, skribenter og andre kunstnere som vil søke midler og skrive gode søknader Facebook-gruppe: Vil du være med i hemmelig facebook-gruppe for alle som skal på dette kurset? For å kunne legge deg til må du enten være facevenn med Jorunn Greiff Solli, eller følge Tekstuniversets faceside. Absolutt ikke nødvendig å være med i gruppa. Bare en mulighet. Alle beskjeder kommer på mail.

Påmeldingskjema

Pris: kr

* Må fylles ut

Hei, for å fullføre betalingen blir du sendt til en betalingsløsning. Når betalingen er utført vil du komme tilbake hit hvor du får en bekreftelse. Bekreftelse vil også bli sendt til deg pr. epost.