Tekstuniverset logo
Kurs

Diktkurs med Gro Dahle på Hotell Borge

Vi skal få språket til å danse. Ordet «lyrikk» kommer fra strengeinstrumentet lyre, og lyrikk handler om musikalitet, om tekster som synger med språket sitt. Ordet «dikt» kommer fra tysk: «dicht» som betyr tykk, og da blir dikt: tykke tekster. Og vi skal mate språket og få opp ladningen, konsentrasjonen og se hva som skjer når vi går dit det brenner, finne trykket og la det koke! Dere trenger ikke forberede dere til kurset eller ta med noe som helst. Vi kommer ikke til å jobbe med medbrakte tekster eller lese opp egne dikt som ikke er skrevet under kurset. Dette er først og fremst et skrivekurs hvor vi skal skrive nytt og prøve ut - det er ikke et tekst-gjennomgangskurs for tekster som allerede er skrevet. Det kommer ikke til å være tekstopplesning, diktframføring på kveldene. Men vi skal ha en økt helt på slutten hvor vi jobber litt med å lese opp og framføre dikt. Da kan dere velge dikt skrevet på kurset til dette. Sånn sett trenger dere ikke å ha med dere dikt eller forberede dere. Bare kom som dere er. Og noen kan kanskje føle at dere ikke har noen bakgrunn for å skrive dikt, at dere ikke har trening, at dere ikke har lest mye dikt. Det kan faktisk være en fordel! Alle bakgrunner er bra! Program dag 1: (møte i undervisningslokalet på Borge litt før kl 10) kl 10:00 - 12:00 Innledning og kort presentasjonsrunde. Grunnleggende spørsmål - hva er et dikt egentlig: 1) Stemme, egenart og personlig uttrykk: • Temperament - personlighet - egen stil - egen tut på hornet - det rareste - det som er mest deg - et stykke personlighet. 2) Poetikk: • Poetiske regler - strukturer - lovverk - trosbekjennelse - manifest 3) Ulike typer dikt: • Barnedikt - voksendikt - dikt for eldre - trøstedikt - ulike kriterier - ulike krav - fins det kriterier for et godt dikt - medstrøms-dikt vs motstrøms-dikt - bruksdikt vs kunst-dikt. 4) Kunstdiktet: • Kontekst og Konsept kl 12:00 - 13:30, Trender og perioder i modernismen, tid og kontekst: Diktets fortellinger: • Episke dikt, mytologiske dikt, reisedikt, romantiske dikt, hyllester Tidlig-modernistiske metoder: • Futurismen og Marienetti - 10t • Dadaismen og Hugo Ball -10t (ordposen / hattedikt) • Surrealismen og André Breton -20t (friskrift, automatskrift) • Projeksjonismen - dr Rorschack - 30t kl 13:30 - 14:00 Om Phillips og black out-metoden -30t, halvtimes selvstendig oppgave kl 14:00 - 15:00 Lunsj kl 15:00 - 18:00, Modernismen: • Imagismen og Ezra Pound -20 - 50t • Symbolisme 40, 50t • Ekspresjonisme 50t • 60-tallet Skulpturelle dikt, dikt som form og konsept: • Konkretisme, minimalisme og Jan Erik vold 60-tallet • Politiske dikt, dikt med budskap 70-tallet • Naturdikt / nynorskdiktet 70tallet • Bildedikt, -80t. - egen oppgave-serie i morgen • Metatekst • Kort-prosa, horisontale dikt -90 • Postmodernismen -90, -00 kl 18:00 - 19:00, Halvtimes selvstendig oppgave: • Kombinasjonsspråk / fagspråk-koblinger kl 19:00 Middag Program dag 2: kl 09:00 - 10:00 • Gjennomgang av selvstendige oppgaver kl 11:00 - 12:30, 00-tallet og 10-tallets diktformer: • Dagens dikt • Code mixing • Dokumentarisme • Samfunnsfenomener • Hverdagsdiktet • Sinna-diktet • Det selvbiografiske / biografiske diktet kl 12:30 - 13:00, Selvstendig oppgave: system-dikt kl 13:00 - 14:00 Lunsj kl 14:00 - 16:00, Språklige bilder: • Sammenligning • Metafor • Konkretisering • Symbol • Allegori • Besjeling • Personifisering • Allusjon (figur, ramme, tid, sted, sitat / referanse, tittel) • Pars pro toto • Sammenstilling • Pentimento • Dimensjon kl 16:00 - 18:00, Type-dikt / konsept: • Spørsmålsdikt / gåtedikt • Oppramsingsdikt, listedikt • Haikudikt, 3-linjere • Kjærlighetsdikt, sentrallyriske dikt , naturdikt • Dyredikt • Bydikt • Kontrast-dikt • Taledikt, hyllestdikt • Google-diktet, facebook-oppdateringsdiktet, twitter-diktet, sms-diktet kl 18:00 - 19:00, Selvstendig oppgave: Å tilføre det personlige kl 19:00 Middag Program dag 3: kl 09:00 - 10:30, Gjennomgang av selvstendig oppgave: kl 10:30 - 11:00, Sjekke ut pause kl 11:00 - 12:00, Den syngende teksten / teksten som sang: Lyden: • Ordenes pust og bokstavenes personligheter • Tekster løsrevet semantikk og innhold • Lyddikt Rytme: • Rytme løsrevet regelmessig mønster • Pust, puls, driv • Frie gjentagelser, paralleller, strukturer (Gjentagelses-rytme (x2, x3, x4) gjenta ord, linjer, parallelle strukturer) kl 12:00 - 12:45 Lunsj kl 12:45 - 14:30 Rytmemønster: • Monometer, dimeter, trimeter, tetrameter, pentameter osv. • Lambe (lett, tung), troké (tung lett lett) , daktyl (vals) • Rim • Nonsens dikt Bokstavrim: • Allitterasjon, assonans • Innrim (slam, rap, spoken word) • Rim-og-rytme-mønstre, limrick, togstasjons-vekt-dikt kl 14:30 - 15:00, Titler kl. 15:00 - 15:30 Opplesning av egne dikt. Litt om kursholder: Gro Dahle har skrivekurs i mange ulike sjangre: Dikt, prosa, tekst til bilde, faglitteratur, barnelitteratur og tilbakemeldingskurs. Hun har utgitt over 50 bøker i ulike sjanger og holdt skrivekurs på universiteter, høyskoler, kunstakademier i Norge og Sverige. Hun har holdt kurs for små og store barn. Gro Dahle har utgitt diktsamlinger, prosabøker og barnebøker, særlig bildebøker for voksne og barn, såkalt allalderlitteratur. Hun har også skrevet fagbøker, sangtekster og teaterstykker og er representert i flere antologier. Bøkene hennes er oversatt til flere språk.[5]Dahle har siden 1990-tallet også undervist i kreativ skriving i Norge og Sverige. Hun har mottatt flere litterære priser. Kurs og fullpensjon Prisen inkluderer fullpensjon og kurs lunsj og middag 1. dag lunsj og middag 2. dag overnatting, frokost og lunsj og middag 3. dag overnatting, frokost og lunsj Kurs uten overnattinger koster kr 6.000,- Ekstra overnatting i forkant eller etterkant av kurset avtales direkte med hotellet. post(a)hotellborge.no tlf: 33 38 18 50 www.hotellborge.no Husøysundet midt i Tønsberg / Nøtterøy-skjærgården. Facebook-gruppe: Vil du være med i hemmelig facebook-gruppe for alle som skal på dette kurset? For å kunne legge deg til må du enten være facevenn med Jorunn Greiff Solli, eller følge Tekstuniversets faceside. Absolutt ikke nødvendig å være med i gruppa. Bare en mulighet. Alle beskjeder kommer på mail. Målgruppe for kurset: Alle som ønsker 3-dagers diktkurs med Gro Dahle Undervisningstimer: Vi går ut ifra ca. 15 deltagere dette kurset. Skulle det bli færre eller flere deltagere, forbeholder vi oss muligheten til å endre timeplanen. Dere får vite om eventuelle endringer forkant av kurset. Gavekort: Gi eller ønsk deg et gavekort på kurs. Vi arrangerer skrivekurs og andre typer kurs. Ta kontakt så kan vi lage et spesialtilpasset skrivekurs.

Henvendelse

* Må fylles ut