Tekstuniverset logo
Kurs

Eksistensfilosofi for alle med Kristin von Hirsch

Eksistensfilosofi er ikke teoretisk. Den handler om eksistens, om å leve og være tilstede i verden. Eks: Hvorfor er jeg her, nå - finnes det en mening? Svaret leder til et nytt spørsmål. Hvordan skal jeg leve, som individ og medmenneske?

  • Sted
  • Undervisningstid1 helg
  • Siste kursdag-
  • Pris-
    På forespørsel

Innhold: Eksistensfilosofi er ikke teoretisk. Den handler om eksistens, om å leve og være tilstede i verden. Eks: Hvorfor er jeg her, nå - finnes det en mening? Svaret leder til et nytt spørsmål. Hvordan skal jeg leve, som individ og medmenneske? Hvordan er et praktisk rettet spørreord, for om jeg tar konsekvensen av mitt eget svar følger handling med på lasset. Derfor kan eksistensfilosofien sees som en form for praktisk, eller anvendt filosofi som bygger på verdier. Men hvilke verdier legger jeg til grunn for mine handlinger? Hvor kommer de fra? Kurset gir en innføring i eksistensfilosofien, fra Sokrates, via Kirkegaard til mellom- og etterkrigstidens tenkere, som Arendt, Sartre, de Beauvoir og Camus. Men siden spørsmålene som stilles nettopp er eksistensielle og svarene derfor individuelle, nytter det ikke bare å lære hva andre har tenkt og sagt. Det er like viktig å tenke selv, og det gjør vi ved å reflektere og undre oss ut fra egen erfaring og berørthet i møte med livet selv, - sammen med andre. Derfor skal vi underveis også bedrive undringsbasert dialog i grupper, med utgangspunkt i tidløst aktuelle tema. Litt om kursholder: Kristin von Hirsch er forfatter og fotograf / billedkunstner, grafisk designer og kursholder. Hun har skrevet flere bøker, er utdannet bibliotekar og har en master i eksistensfilosofi og religion (UiO). Hun utdanner seg per i dag til filosofisk praktiker. For mer informasjon om Kristin: www.kristinvonhirsch.no Program: Å leve som man preker? Eksistensfilosofi for alle 1) Innledende om eksistensfilosofi og verdier: • Om det evig tilbakevendende tema: Hva kom først - eksistens eller essens • Opptakt til Sokrates: Om antikken, vår sivilisasjons vugge, der filosofene søkte det sanne, det gode og det skjønne, og om undring som drivkraft. 2) Det eneste jeg vet er at jeg intet vet: • Sokrates (470 - 399 fvt.) undrer seg og og spør og graver om alt det som fremstår som selvsagt. Den første eksistensfilosof • Opptakt til Kierkegaard: Det 18. århundres brytninger 3) Subjektiviteten er sannheten: • Søren Kierkegaard (1813 - 1855) var stor fan av Sokrates og regnes som den moderne eksistensfilosofiens far • Hva slags tanker er det han bringer inn • Hvilke spørsmål er han opptatt av • Opptakt til det 20. århundre og menneskelivet uten Gud 4) Menneskets tilkortkommenhet: • Det 20. århundre: Industrialisme, sekularisering og to blodige verdenskriger • Finnes det håp for menneskeheten • Avgrunnens eksistenstenkere søker etter lys i mørke og forsøker å stake ut en vei videre • Frihet og ansvar er nøkkelord. Men for hvem - og på hvilken måte Målgruppe for kurset: Alle som ønsker å vite mer om hva eksistensfilosofi egentlig er Facebook-gruppe: Vil du være med i hemmelig facebook-gruppe for alle som skal på dette kurset? For å kunne legge deg til må du enten være facevenn med Jorunn Greiff Solli, eller følge Tekstuniversets faceside. Absolutt ikke nødvendig å være med i gruppa. Bare en mulighet. Alle beskjeder kommer på mail.

Henvendelse

* Må fylles ut