Tekstuniverset logo
Kurs

EKSISTENSFILOSOFI - OM FRIHET OG ANSVAR med Kristin von Hirsch

Dette kurset har tema ´om frihet og ansvar – med etterkrigstidens eksistenstenkere som samtalepartnere´. TA KONTAKT HVIS DU VIL HA BESKJED OM KURSET BLIR SATT OPP IGJEN

  • StedSentralen i Oslo, rom 202
    Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo
  • UndervisningstidKl. 10 til 18 begge dager
    1 helg
  • Siste kursdag-
  • Pris-
    På forespørsel

Innhold: Det norske folk er et frihetselskende folk. Men hva mener vi egentlig når vi snakker om frihet? Frihet fra? Frihet til? Frihet i? I programserien ‘Typisk norsk’ fra 2020 ble uavhengighet rangert som norsk kjerneverdi nummer én. Denne verdien ligger blant annet til grunn for den norske velferdsmodellen, der enkeltindividets uavhengighet, – eller frihet, settes så høyt at en verdi som omsorg, som fordrer høy grad av forpliktelse og ansvar, overlates til staten. På mange måter vel og bra, men på et dypere plan; hva gjør en slik frihetsforståelse med oss? Og hva skjer med den nå, når vår vestlige verden, - etter 30 år med med nedrustning, stabilitet og stadig økende velstand har begynt å knake i sammenføyningene? Det begynte med pandemien. Vi fikk kjenne på hva det gjør med oss når andre mennesker blir en trussel for eget liv, og vi erfarte at grunnleggende forutsetninger for menneskelivet, som helse og økonomi, er så tett sammenvevd på et globalt plan at ramler en så ramler alle. Erkjennelsen fikk oss til å pusse støv av ord som ‘vi’ og ‘solidaritet’. Så invaderte Russland Ukraina, – faretruende nær – og økonomisk verdenskollaps, global matmangel og storkrig ble plutselig mulige realiteter, som nå topper seg med den eksplosive konflikten i Midtøsten. Og rett under overflaten ligger klimakrisen og murrer. Kjente eksistenstenkere, blant annet Albert Camus, Hannah Arendt, Knud Ejler Løgstrup, Simone de Beauvoir og Jean-Paul Sartre stod etter 2. verdenskrig til halsen i erfaringer som fikk dem til å erkjenne viktigheten av refleksjon rundt begreper som frihet og ansvar. Det kom det mye godt ut av. Har vi noe å lære av dem? Og er det mulig å omsette tankene deres til vår tid? Ved hjelp av forelesninger, film og gruppedialog åpnes det for refleksjon rundt dagsaktuell tematikk. Om kursholder: Kristin von Hirsch er filosofisk praktiker, forfatter og kursholder. Hun står blant annet bak de fire bestselgende bøkene om Barndom på 50-60-70- og 80-tallet, en ungdomsroman, ”Med på leken” (Gyldendal), og en filosofisk undringsbok for barn, ”Hvem vet, om sannhetens utallige ansikter” (Vega forlag). Hun har også skrevet for radio, film og scene. Det er Kristins brede og mangslungne bakgrunn (personlig og profesjonelt) som har trukket henne mot eksistensfilosofien, og deretter ønsket om å kunne dele fra dette havet av menneskelig erfaring som filosofi jo er. Derfor filosofisk praksis. Eller hands-on-filosofi, som hun liker å kalle det, og som hun benytter seg av i alle kursene hun holder. Utdanning: Filosofisk praktiker (NSFP) med en master i eksistensfilosofi (TF-UiO) og en cand.mag i religionssosiologi (HF-UiO) som grunnlag. Manusforfatter (NFI) og bibliotekar (HiO). Parallelt har hun arbeidet som fotograf og designer i en årrekke. Ta med deg matpakke og termos. Alternativt er det kafé på huset, og flere i nabolaget. Målgruppe for kurset: Du trenger ingen forkunnskaper for å delta. Det du trenger er et ønske om å undre deg og reflektere, på egen hånd og i fellesskap, rundt eksistensielle og dagsaktuelle temaer relatert til vårt hovedtema, som er FRIHET og ANSVAR.

Henvendelse

* Må fylles ut