Tekstuniverset logo
Kurs

Hvor søke midler og hvordan skrive gode søknader

Innhold: Kurset tar for seg både hvordan legge en skikkelig søknadsplan og hvordan skrive de gode søknadene. Kurset bygger på boka «Søknadsjubel - Hvordan leve av kunsten» og over 20 år med kunstgjødsling. Linda Cecilie har nemlig bidratt i over 20 år til mange hundre millioner av tilskuddskroner inn til utvikling av ulike kunstnerskap og kunst / kulturprosjekter, gjennom sitt kulturbyrå Kunstgjødsel. De siste årene har Kunstgjødsel Kulturbyrå hatt egne kurs og veiledninger for forfattere som ønsker å søke om midler for å skrive. Kurset fokuserer på å bygge opp plan og legge strategi for hver enkelt sitt søkerliv, gå litt andre veier for å oppnå tilskuddskronene enn alle andre og skrive søknader som oppnår søknadsjubel. Timeplan Program dag 1 - søknadsplanlegging og -strategi: STED: DIGITALT PÅ ZOOM TID: 24. september ……………………………………….. Økt 1: kl 10:00 - Hei og presentasjonsrunde kl 10:30 - 11:00 Introduksjon: • Ulike inntektskilder • Tilskudd og salg som en gullkombinasjon kl 11:00 - 11:45 Oppgave: • Lag eget inntektshjul kl 11:45 - 12:15 Tilskudd til nesten alt: • Mulighetene • Hvor kan du søke • Hvor bør du søke kl 12:15 - 13:00 Oppgave: • Kartlegging av dine spesifikke kjennetegn med relevans for søknadslivet ditt LUNSJ 13:00 -13:45 Økt 2 kl 13:45 - 14:15 Ulike søkersteder: • Gjennomgang av «forfatterspesifikke» tilskuddsordninger • Gjennomgang av lokale og regionale tilskuddsmuligheter • Gjennomgang av temabaserte tilskuddsordninger kl 14:15 – 14:45 Oppgave: • Finne ut om gjennomgåtte ordninger er noe for deg kl 14:45 – 15.30: Ulike søknadskalendere: • Altinn • Stipendportalen • Bransjespesifikke m.fl. kl 15:30 - 16:00 Lag din egen søknadskalender: • Intro • søknadskalendermaler • søknadsoppfølging kl 16:00 avslutning og gjennomgang av selvstendig oppgave til neste uke: • Lag din egen søknadskalender Program dag 2 - søknadsskrivingens tre deler: (2. dag er felles med de som har tatt dag 1 fysisk Gjettum gård) STED: DIGITALT PÅ ZOOM TID: 27 september ………………………….. Introduksjon: kl 10:00 - 10:30 • Gjennomgang av selvstendige oppgaver Del 1: kl 10:30 - 11:15 Søknadsskriving: • Intro • Søknadsskriverutiner • Søknadsmaler • Søknadens fem spørsmål kl 10:15 - 11:00 Oppgave: • Svar / finn de fem spørsmålene i egen søknadstekst / prosjektbeskrivelse (jobb på en helt ny eller se tilbake på en du har jobbet med / sendt inn tidligere). Del 2: kl 11:00 - 11:30 Søknadsskriving: • Fem virkemidler - gjennomgang • Hvordan bruke disse fem virkemidlene i søknadssammenheng kl 11:30 - 12:15 Oppgave: • Finn / fordel de fem spørsmålene i egen søknadstekst / prosjektbeskrivelse (jobb på en helt ny eller se tilbake på en du har jobbet med / sendt inn tidligere). Del 3: kl 12:15 - 13:00 • Avslutning og videre muligheter Målgruppe for kurset Kurset er for forfattere, skribenter og andre kunstnere som vil søke midler og skrive gode søknader Facebook-gruppe: Vil du være med i hemmelig facebook-gruppe for alle som skal på dette kurset? For å kunne legge deg til må du enten være facevenn med Jorunn Greiff Solli, eller følge Tekstuniversets faceside. Absolutt ikke nødvendig å være med i gruppa. Bare en mulighet. Alle beskjeder kommer på mail.

Henvendelse

* Må fylles ut