Tekstuniverset logo
Kurs

Tilbakemeldingskurs med Gro Dahle

Innhold: Jeg beregner ca 1,5 timer på hver tekstgjennomgang, i tillegg får hver deltager en spesialoppgave, et parti å bearbeide, å skrive om eller skrive til. Vi begynner med at teksten leses opp høyt, så snakker gruppen om teksten og etter denne tekst-diskusjonen oppsummerer Gro deltagernes synspunkter og Gro legger til sine egne observasjoner og refleksjoner med fokus på forbedringspotensial og videre arbeid + oppgave. Etter gjennomgangen får den som eier teksten spørre og komme med innspill. Spesialoppgaven kan gjøres på onsdags og torsdags-kvelden enten på stedet eller hjemme. De individuelle oppgavene gjennomgås til slutt på siste dagen. Tekstene sendes til jorunn(a)tekstuniverset.no senest to uker før kursstart. Jorunn videresender tekstene til alle kursdeltagere pluss Gro. Alle har også med utskrift av egen tekst til hele gruppa. Innlevering: Max 10, 15 lange dikt eller 20, 30 korte dikt eller 10 sider tettskreven prosa eller 15 sider luftig prosa. Jo grundigere man har lest hverandres tekster, jo mer får man ut av kurset. Litt om kursholder: Gro Dahle har skrivekurs i mange ulike sjangre: Dikt, prosa, tekst til bilde, faglitteratur, barnelitteratur og tilbakemeldingskurs. Hun har utgitt over 50 bøker i ulike sjanger og holdt skrivekurs på universiteter, høyskoler, kunstakademier i Norge og Sverige. Hun har holdt kurs for små og store barn. Gro Dahle har utgitt diktsamlinger, prosabøker og barnebøker, særlig bildebøker for voksne og barn, såkalt allalderlitteratur. Hun har også skrevet fagbøker, sangtekster og teaterstykker og er representert i flere antologier. Bøkene hennes er oversatt til flere språk.[5]Dahle har siden 1990-tallet også undervist i kreativ skriving i Norge og Sverige. Hun har mottatt flere litterære priser. Program dag 1: kl 09:00 - 10:00, Kurset begynner: Presentasjoner og grunnleggende tilnærming: • Ulike muligheter - ulike mål og ambisjoner • Å skrive for seg selv, de nærmeste eller andre • Bruks-tekst eller kunst-tekst, ulike kvaliteter, krav og kriterier • Hva er et tilbakemeldingskurs • Hva kan skje i en bearbeidelsesfase - krav - kriterier • Ulike stadier i tilbakemeldingen • Hva ser vi etter - hva ser vi ikke etter • Å lære av andres gjennomgang kl 10:00 - 11:30, Første tekst kl 11:30 - 11:45, Pause kl 11:45 - 14:15, Andre tekst kl 14:15 - 15:30, Lunsj kl 15:30 - 17:00, Tredje tekst kl 17:00 - 17:30, Oppgave: • Relevant oppgave: kanskje tid og sted • Å forankre sted, tid, geografi, årstider, temperatur, vær kl 17:30 - 20:00, Jobbe med utdelte selvstendig, individuelle oppgaver Program dag 2: kl 08:00 - 09:00, Frokost kl 09:00 - 10:30, Fjerde tekst kl 10:30 - 10:40, Kort pause kl 10:40 - 12:10, Femte tekst kl 12:10 - 12:20, Kort pause kl 12:20 - 13:50, Sjette tekst kl 13:50 - 15:10, Lunsj kl 15:10 - 16:40, Sjuende tekst kl 16:40 - 17:10, Oppgave • Relevant oppgave - adjektivenes rolle, urolle, adverbialenes velsignelse f.eks • Eller spørretid / snakke om et emne gruppa ønsker å ta opp kl 17:10 - 17:20, Pause kl 17:20 - 18:50, Åttende tekst kl 19:00 - 20:00, Selvstendige oppgaver kl 20:00 - Middag Kvelden: Egne oppgaver til individuelle prosjekter - eller ikke Program dag 3: kl 08:00 - 09:00, Frokost kl 09:00 - 10:30, Niende tekst - eller gjennomgang av personlige og individuelle oppgaver kl 10:30 - 11:00, Lang sjekke-ut-pause eller spørre-tid / snakke om et valgt emne kl 11:00 - 12:30, Gjennomgang av personlige og individuelle oppgaver kl 12:30 - 13:15, Lunsj kl 13:30 - 15:30, Gjennomgang av individuelle oppgaver / tittel-oppgave kl 15:30 - Kurset avsluttes Målgruppe for kurset: Dette kurset er først og fremst for folk som tidligere har gått på skrivekurs med Gro Dahle, har utgitt bøker, gått på forfatterskoler, eller som har kommet langt i sin skriveprosess. Undervisningstimer: Dersom det blir færre enn 8 deltagere, går vi ned på antall undervisningstimer. Facebook-gruppe: Vil du være med i hemmelig Facebook-gruppe for alle som skal på dette kurset? I så fall kan du sende med en venneforespørsel til Jorunn Greiff Solli sånn at jeg kan legge deg til denne gruppa. Absolutt ikke nødvendig. Bare en mulighet. Alle beskjeder kommer på mail. Gavekort: Gi eller ønsk deg et gavekort på skrivekurs. Vi arrangerer skrivekurs for enhver smak. Ta kontakt så kan vi lage et spesialtilpasset skrivekurs.

Henvendelse

* Må fylles ut